[เหมืองแตก] ลาก่อนเหมืองบนเมฆ Hashflare ประกาศยกเลิกสัญญาการขุดบิตคอยน์

2018-07-21

Hashflare เป็นผู้ให้บริการขุดเหมือนบนคลาวด์ โดยหนึ่งในโมเดลที่มีคือ จ่ายเงินซื้อสัญญาแบบตลอดชีพแล้วผู้ให้บริการจะขุดเหมืองตลอดไปตราบที่ยังคุ้มอยู่ คือ หักค่าบำรุงรักษา แล้วยังเหลือเงินเข้าบัญชีผู้ซื้อ แต่ด้วยราคาบิตคอยน์ที่ลดลงมาก ทำให้รายได้จากการขุดไม่เพียงพอต่อการจ่ายค่าบำรุงรักษา

ตามสัญญา ผู้ซื้อจะต้องจ่ายส่วนต่างนี้เพื่อให้สัญญายังมีผลอยู่ ด้วยความหวังว่าในอนาคตอันใกล้จะถึงจุดคุ้มทุนอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม การที่รายได้น้อยกว่าค่าบำรุงรักษาติดต่อกันเกิน 28 วัน ทำให้สัญญาถูกบังคับให้สิ้นสุด และ Hashflare ได้ประกาศยุติสัญญาการขุดบิตคอยน์ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคมเป็นต้นไป ขณะที่ผู้ให้บริการรายอื่น เช่น hashing24 ผู้ซื้อสัญญาก็ต้องจ่ายส่วนต่างค่าบำรุงรักษากันมาได้สักระยะหนึ่งแล้วเช่นกัน

อีเมลแจ้งผู้ซื้อสัญญา

Dear users!

As you know, the last few months have been a difficult time for the cryptocurrency market, which has also affected the operation of our service.

We have made every possible effort in order to resolve the problem that has arisen – for instance, we have considered a variety of technical solutions, which would have allowed us to lower expenses related to maintenance and electricity. However, due to the general instability of the market, the actions we have taken could not significantly influence the current situation.

For over a month our users encountered a situation when the payouts were lower than the maintenance fees, resulting in zero accruals to the balance. As of 18.07.2018, the payouts were lower than maintenance for 28 consecutive days.

BTC mining continues being unprofitable, in light of which we would like to inform you that on 18.07.2018 we were forced to start disabling SHA hardware and today, on 20.07.2018, stop the mining service of active SHA-256 contracts in accordance with clause 5.5 of our Terms of Service, which are required to be accepted when creating a purchase and are the basis of concluding the contract.

We expect that the cryptocurrency market situation will stabilize in the nearest future and we will be able to offer our users new advantageous solutions.

We will continue to inform you about any changes. Stay tuned for updates!

Respectfully,
HashFlare team

No Description

ภาพโดย BenjaminNelan