DuckDuckGo โวย Google จดโดเมน Duck.com วิ่งไปที่กูเกิล ทำคนสับสน

2018-07-21

DuckDuckGo บริการเสิร์ชที่ไม่เก็บข้อมูลผู้ใช้งาน ออกมาให้ความเห็นผ่านบัญชี Twitter หลังกูเกิลถูกสหภาพยุโรปสั่งปรับจากข้อหาผูกขาดทางการค้าผ่าน Android โดยบอกว่าในฐานะ DuckDuckGo ให้บริการเสิร์ชที่ถือเป็นคู่แข่งกูเกิล มองว่ากูเกิลพยายามกีดกันการแข่งขันมากกว่าที่ทำบน Android เช่น ตัว Chrome Extension เมื่อมีอัพเดต ก็จะถามผู้ใช้ทุกคนว่าต้องการเปลี่ยนค่าคืนเป็นกูเกิล แทนที่ DuckDuckGo หรือไม่

แต่กรณีที่น่าสนใจที่สุด DuckDuckGo เปิดเผยว่ากูเกิลได้จดโดเมนเนม Duck.com เอาไว้ แล้วส่งต่อไปที่หน้าหลักของกูเกิล ซึ่งอ้างว่าทำให้ผู้ใช้งาน DuckDuckGo สับสน

อย่างไรก็ตาม The Independent บอกว่าคำอ้างนี้อาจไม่ถูกเสียทีเดียว เพราะ DuckDuckGo ก่อตั้งปี 2008 แต่โดเมน Duck.com ถูกจดไว้ตั้งแต่ปี 1995 เพียงแต่ไม่ชัดเจนว่ากูเกิลเป็นเจ้าของโดเมนนี้ตั้งแต่เมื่อใด

ที่มา: The Verge

alt="DuckDuckGo"