Fuchsia OS ใหม่ของกูเกิล มีทีมงานกว่า 100 คนแล้ว, อนาคตอยากเป็น OS เดียวสำหรับทุกสิ่ง

2018-07-20

Bloomberg อ้างข้อมูลวงในของกูเกิล เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ Fuchsia ที่กูเกิลซุ่มพัฒนามานานกว่า 2 ปี

  • Fuchsia เป็นระบบปฏิบัติการที่สร้างขึ้นมาใหม่จากศูนย์ เพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ทั้ง IoT และการสั่งงานด้วยเสียง อีกทั้งแก้ปัญหาเรื่องการอัพเดต ความปลอดภัย และความเป็นส่วนตัวของ Android
  • ทีมงาน Fuchsia ต้องการสร้าง OS ตัวเดียวสำหรับอุปกรณ์ทุกอย่างของบริษัท ใช้ได้กับทั้งลำโพงอัจฉริยะ สมาร์ทโฟน ไปจนถึงโน้ตบุ๊ก เรียกว่าต้องการแทนที่ทั้ง Android/Chrome OS ในอีก 5 ปีข้างหน้า
  • แต่แผนการนี้ยังเป็นแค่วิสัยทัศน์ของทีม Fuchsia เท่านั้น และไม่ได้ผลักดันโดยผู้บริหารระดับ Sundar Pichai หรือ Hiroshi Lockheimer หัวหน้าทีม Android/Chrome
  • ตอนนี้ทีม Fuchsia มีพนักงานมากกว่า 100 คนแล้ว หนึ่งในนั้นมี Matias Duarte หัวหน้าทีมดีไซน์ของกูเกิล ที่มาร่วมงานด้วยเป็นบางส่วน, Nick Kralevich หัวหน้าทีมความปลอดภัยของ Android ที่ย้ายมาแบบเต็มตัว
  • สถานะของ Fuchsia ตอนนี้ยังเป็นแค่การใช้งานภายในและทดสอบแนวคิดต่างๆ และยังไม่มีแผนจะนำมาใช้ในเชิงพาณิชย์

ที่มา – Bloomberg

No Description