Uber จ้างหัวหน้า Privacy เป็นคนแรก เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัททำตามกฎ GDPR

2018-07-19

Uber ได้ว่าจ้าง Ruby Zefo มาทำหน้าที่ Chief Privacy Officer หรือหัวหน้าด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูลเป็นคนแรกของบริษัท เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้ทำตามกฎคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล GDPR

ประสบการณ์การทำงานของ Zefo คือ เคยเป็นผู้นำทีมกฎหมายด้านความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยทั่วโลกของ Intel และยังเคยทำหน้าที่ในคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้เชี่ยวชาญด้านความเป็นส่วนตัวนานาชาติ หรือ International Association of Privacy Professionals

นอกจากนี้ Uber ได้ว่าจ้าง Simon Hania ให้เป็นเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของตนตามที่กำหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลทั่วไปของสหภาพยุโรป

Uber เคยประสบเหตุข้อมูลหลุดช่วงปี 2016 แต่เพิ่งมีการเปิดเผยในปี 2017 ตอนที่ Dara Khosrowshahi เข้ามาดำรงตแหน่งซีอีโอแทน Travis Kalanick รายละเอียดคือบริษัทพบว่าเมื่อปลายปี 2016 มีผู้แฮกเข้ามาในฐานข้อมูลที่อยู่บนคลาวด์ของผู้ให้บริการภายนอก และนำข้อมูลบางส่วนออกไปได้ มีข้อมูลส่วนตัวผู้โดยสารและผู้ขับรถรวม 57 ล้านบัญชี

No Description

ที่มา – TechCrunch

Topics: