Grab ร่วมกับมหาวิทยาลัยสิงคโปร์เปิดศูนย์วิจัย AI แห่งแรก เน้นพัฒนาการขนส่งในอาเซียน

2018-07-19

Grab ร่วมกับมหาวิทยาลัยสิงคโปร์หรือ National University of Singapore (NUS) ลงทุนเม็ดเงิน 6 ล้านดอลลาร์ เปิดตัวแล็บ AI หรือ Grab-NUS AI Lab ถือเป็นศูนย์วิจัย AI แห่งแรกของ Grab และเป็นศูนย์แรกที่ทางมหาวิทยาลัยสิงคโปร์ร่วมกับภาคธุรกิจในการก่อตั้ง

โดยศูนย์ AI จะใช้ข้อมูลการเดินทางของ Grab ที่มีจำนวนการอำนวยความสะดวกมากกว่า 2 พันล้านครั้งนับตั้งแต่ Grab ก่อตั้งในปี 2012 และเปิดบริการมาแล้วใน 225 เมืองในภูมิภาคอาเซียน และมีความเป็นไปได้ทางศูนย์จะใช้ข้อมูลจากหน่วยงานวิจัยอื่นๆ ของ NUS รวมถึงข้อมูลจากหน่วยงานขนส่งทางบกของประเทศสิงคโปร์ รวมถึงบริษัทแท็กซี่ ComfortDelGro ด้วย

ในช่วงเริ่มต้น ศูนย์วิจัย Grab-NUS AI Lab จะเน้นการปรับปรุงประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของการขนส่งบนแพลตฟอร์ม Grab ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในขั้นถัดไปก็จะเป็นความท้าทายด้านการขนส่งที่เมืองใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต้องเผชิญ เช่น ความแออัด

No Description

ที่มา – The Straits Times