Rolls-Royce โชว์หุ่นยนต์หลายรูปแบบสำหรับซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องยนต์ในอนาคต

2018-07-19

Rolls-Royce โชว์คอนเซปต์หุ่นยนต์ใหม่หลายตัวในกลุ่ม IntelligentEngine Robots โดยหุ่นยนต์เหล่านี้พัฒนาขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อประหยัดเวลาในการซ่อมเครื่องยนต์ของบริษัทโดยเฉพาะเครื่องยนต์ของเครื่องบินที่ต้องใช้เวลาในการซ่อมนาน

หุ่นยนต์ตัวแรกเป็นหุ่นขนาดจิ๋วคล้ายแมลงสาบชื่อว่า SWARM มีขนาดเพียง 10 มิลลิเมตรที่จะคอยเข้าไปดูตามเครื่องยนต์ มีกล้องขนาดจิ๋วติดกับตัวให้คนข้างนอกคอยดูได้ว่าตัวหุ่นยนต์กำลังทำอะไรบ้าง มีส่วนไหนที่ถึงเวลาต้องซ่อม และมีหุ่นยนต์อีกตัวคือ FLARE ที่เป็นท่อยืดหยุ่นได้เดินทางเข้าไปตามเครื่องยนต์ สามารถวิเคราะห์ความผิดปกติในเครื่องยนต์และซ่อมบางอย่างได้ รวมถึงใช้เป็นตัวส่ง SWARM เข้าไปในเครื่องยนต์ได้ด้วย

ถัดไปคือหุ่นยนต์ชื่อว่า INSPECT คือกลุ่มของกล้องที่ติดและฝังไว้กับตัวเครื่องยนต์ถาวร เพื่อทำให้ตัวหุ่นยนต์เหล่านี้ใช้ตรวจสอบและรายงานผลว่าจุดใดถึงเวลาที่จะบำรุงรักษาแล้ว จุดเด่นของหุ่นยนต์เหล่านี้คือมีขนาดเล็กจิ๋วเท่าดินสอ แต่ต้องทนทานต่อความร้อนสูงมากในเครื่องยนต์ และจะคอยสร้าง data point ไปพร้อมกับข้อมูลที่ถูกสร้างโดยระบบ Engine Health Monitoring systems

สุดท้ายคือ Remote Boreblending Robots เครื่องมือซ่อมอุปกรณ์ในเครื่องยนต์ที่ซับซ้อน สามารถควบคุมอัตโนมัติโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์ Aircraft Availability Centre ของบริษัท ดังนั้นถ้าเกิดความเสียหายกับเครื่องยนต์ในจุดสำคัญบางอย่างก็ไม่ต้องให้วิศวกรเดินทางไปซ่อมเครื่องยนต์ด้วยตัวเอง เพราะสามารถคุมผ่านหุ่นยนต์ได้ทั้งหมด

จุดสำคัญของการพัฒนาหุ่นยนต์เหล่านี้ คือการลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องบิน และยังช่วยประหยัดเวลาในการซ่อมเครื่องยนต์อีกด้วย โดย James Kell ผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีจาก Rolls-Royce ให้สัมภาษณ์ใน The Engineer ว่าจากเดิมที่การบำรุงรักษาต้องใช้ข้อมูลจากเซนเซอร์ภายในและนำออกมาเพื่อวิเคราะห์เอง กระบวนการเหล่านี้อาจใช้เวลานานถึง 5 ชั่วโมง แต่ถ้าใช้หุ่นยนต์เหล่านี้จะใช้เวลาน้อยลงมาก จนอาจเหลือเพียงแค่ 5 นาทีเท่านั้น

ที่มา – TechCrunch, Rolls-Royce

No Description
หุ่นยนต์ SWARM ภาพจาก Rolls-Royce

Rolls-Royce | SWARM robots from Rolls-Royce on Vimeo.

วิดีโอโชว์หุ่นยนต์ SWARM ชมวิดีโอคอนเซปต์ของหุ่นยนต์อื่นที่เหลือได้ที่ Vimeo

Topics: