สัมภาษณ์ True IDC กับความสำเร็จบนความร่วมมือกับ VMWare

2018-07-17

เมื่อเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้น ทั้งในชีวิตประจำวันและในแง่การขับเคลื่อนธุรกิจ ปัจจุบันแทบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะมีองค์กรไหนไม่พูดถึงเรื่องการใช้งานคลาวด์ ไม่ว่าจะ SMB, องค์กรขนาดใหญ่ ไปจนถึงภาครัฐก็ตาม

ถึงแม้คลาวด์จะมีการแข่งขันที่สูง แต่ VMWare ในฐานะผู้ให้บริการ Private และ Hybrid Cloud ยังคงสามารถรักษาการเติบโตและฐานะผู้ให้บริการชั้นนำในไทยได้ ด้วยรูปแบบการให้บริการผ่านพาร์ทเนอร์ (VMWare Cloud Provider Program) โดยหนึ่งในพาร์ทเนอร์ที่สำคัญได้แก่ TrueIDC ที่เติบโตมาพร้อมๆ กัน

Blognone ได้มีโอกาสพูดคุยกับ คุณศุภรัตน์ ศิวะเพ็ชรานาถ สิงหรา ณ อยุธยา ตำแหน่ง Chief Product and Technology Officer และ คุณอมรินทร์ บุรินทร์กุล ตำแหน่ง Head of Commercial ของ TrueIDC ถึงการเป็นพาร์ทเนอร์กับ VMWare, ยุทธศาสตร์และเป้าหมาย ไปจนมุมมองต่อตลาดคลาวด์ในอนาคต

alt="VMWare TrueIDC"

จุดเริ่มต้นของความร่วมมือระหว่าง TrueIDC และ VMware

คุณศุภรัตน์เล่าให้ฟังว่า TrueIDC เริ่มต้นเป็นพาร์ทเนอร์กับ VMWare ช่วงปี 2010 จากการเห็นศักยภาพของ VMWare ทั้งในแง่ของการใช้งาน (adoption) ชื่อเสียงด้าน VM และเทคโนโลยีที่องค์กรส่วนใหญ่คุ้นเคย ทั้งสองฝ่ายร่วมพัฒนาปรับปรุงบริการและทำแผนกลยุทธต่างๆ มาตลอด และเมื่อเวลาผ่านมา 7-8 ปี TrueIDC ก็ยังคงมองว่า VMWare เป็นแบรนด์ผู้ให้บริการคลาวด์ระดับแถวหน้าเช่นเดิม

ในแง่การเติบโต ตลาดคลาวด์ในไทยโตที่ราวๆ 22% เทียบเท่าต่างประเทศ ส่วนบริการ co-location ในไทยโตกว่าต่างประเทศเล็กน้อย ส่วนการเติบโตของ TrueIDC เป็นไปในรูปแบบของการให้บริการไฮบริดคลาวด์เป็นหลัก

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ TrueIDC และ VMWare เติบโตไปด้วยกันในฐานะผู้ให้บริการคลาวด์มีอยู่ 3 ปัจจัย ได้แก่

  • การเติบโตของตลาด E-Commerce, ฟินเทคและบริการเพย์เม้นท์ต่างๆ ร่วมกับกฎระเบียบต่างๆ จากธนาคารแห่งประเทศไทยที่สนับสนุนการใช้งานไฮบริดคลาวด์
  • ยุทธศาสตร์การเป็นพาร์ทเนอร์ของ VMWare กับผู้ให้บริการพับลิกคลาวด์ราวใหญ่ อาทิ AWS ที่สร้างความสะดวกและความอุ่นใจในแง่ของความปลอดภัยในการย้ายข้อมูลไม่ว่าจะขึ้นหรือลงพับลิกคลาวด์ของลูกค้า ซึ่ง TrueIDC ก็เป็นพาร์ทเนอร์ไปพร้อมๆ กับ VMWare ด้วย
  • ถึงแม้ปัจจุบันใบรับรอง (certification) ของผู้ให้บริการพับลิกคลาวด์จะมีมากยิ่งขึ้น แต่ใบรับรองของ VMWare ก็ยังคงได้รับการยอมรับอยู่เช่นเดิม รวมถึงพื้นฐานทางวิศวกรรมที่หลายองค์กรใช้งานก็ยังคงเป็นของ VMWare

alt="shutterstock_285058199"

จุดเด่นของบริการคลาวด์จาก TrueIDC

ดาต้าเซ็นเตอร์ของ TrueIDC มีแร็คและพื้นที่ใหญ่ที่สุดในไทย ที่สำคัญคือได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ครบทั้ง 4 ใบได้แก่ ISO/IEC 20000-1, ISO 22301, ISO/IEC 27001 และ ISO/IEC 50001 รวมถึงได้รับการรับรองการออกแบบและการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลจาก Uptime Institute ในระดับ Tier III เรียกได้ว่าได้รับการรับรองและน่าเชื่อถือมากที่สุดในไทย

ส่วนกลยุทธปีนี้ TrueIDC จะพยายามให้ได้ใบรับรอง (certification) สำหรับให้บริการลูกค้ากลุ่มธนาคารและสถาบันการเงินให้มากยิ่งขึ้น ให้สอดคล้องกับกฎระเบียบของธนาคารและธนาคารแห่งประเทศไทย

นอกจากเรื่องมาตรฐานและความน่าเชื่อถือแล้ว ด้วยความที่ TrueIDC เป็นพาร์ทเนอร์กับ True Money ทำให้มีความเข้าใจธุรกิจฝั่งธนาคารและฟินเทคของลูกค้าลึกซึ้งกว่าเจ้าอื่น รวมไปถึงเข้าใจและมีประสบการณ์โดยตรงในกระบวนการย้ายข้อมูล (migration) ไม่ว่าจะจาก on-premise หรือจากคลาวด์ โดยคุณอมรินทร์เสริมว่า ทุกครั้งเวลาไปพูดคุยกับลูกค้าเรื่องแพลตฟอร์มของ VMWare ลุกค้ามีความมั่นใจและไว้วางใจทั้งในแง่ของความปลอดภัยและมาตรฐานการให้บริการ

alt="Screen Shot 2561-02-14 at 11.49.30 AM"

ตัวอย่างกลุ่มลูกค้าคลาวด์ของ TrueIDC

คุณอมรินทร์เล่าว่าลูกค้าช่วงแรกๆ ของ TrueIDC คือผู้ให้บริการด้านคอนเทนต์ (Content Service) หรือผู้ให้บริการด้านเกม ซึ่งทาง TrueIDC ต้องวิ่งเข้าหาลูกค้าค่อนข้างมาก พยายามโน้มน้าวให้ลูกค้าย้ายบางบริการขึ้นคลาวด์ รวมถึงต้องอธิบายว่าคลาวด์คืออะไร ตรงข้ามกับปัจจุบัน โดยเฉพาะช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ไม่มีต้องอธิบายแล้ว ขณะที่โซลูชันที่ลูกค้าซื้อ คือย้ายบริการทั้งหมดบนดาต้าเซ็นเตอร์ขึ้นคลาวด์ไปเลย

ปัจจุบันลูกค้าครอบคลุมหมดตั้งแต่องค์กรภาคเอกชนขนาดใหญ่ ขนาดกลางไปจนถึงภาครัฐ โดยธุรกิจขนาดใหญ่ใหม่ๆ ที่เข้ามามีทั้งอีคอมเมิร์ซและอสังหาริมทรัพย์ ลูกค้ากลุ่มแรกๆ ที่เริ่มใช้งานคลาวด์คือธนาคาร, สถาบันการเงินต่างๆ และอีคอมเมิร์ซ

alt="AF1QipManvGxRzuopHdURgitFMcd1HJF26IeS8NzoYPG=w2048-h1269"

มองอนาคตตลาดคลาวด์ในประเทศไทย

คุณศุภรัตน์มองว่า การให้บริการคลาวด์ (ไฮบริดคลาวด์) และ Colocation ในอีก 2-3 ปีจะเปลี่ยนจากเทรนด์กลายเป็นเหมือนสินค้าทั่วไป (commodity) และเป็นมาตรฐานทั่วไปขององค์กร (norm) เพราะทุกคนจะเข้าใจคลาวด์และดาต้าเซ็นเตอร์ที่มีมาตรฐานควรจะเป็นอย่างไร ส่วนคู่แข่งก็จะเริ่มเยอะขึ้นทั้งบริษัทไทยและต่างประเทศ

ขณะเดียวกันเมื่อพูดถึงสภาพพื้นฐานเศรษบกิจในไทย ไม่ได้มีแนวโน้มจะเกิดอุตสาหกรรมใหม่ (New Industry) หรือมีผู้เล่นรายใหม่ๆ โผล่ขึ้น (New Player) ทั้งอุตสาหกรรมและผู้เล่นในภาคส่วนต่างๆ จะยังเหมือนเดิมไม่ว่าจะธนาคาร, พลังงานหรือ Telco และยิ่งมีตัวเลือกผู้ให้บริการคลาวด์เพิ่ม TrueIDC จึงเล็งที่จะเพิ่มคุณค่าในฐานะผู้ให้บริการทั้ง Local Service, Professional Service และ Migration Service

TrueIDC มองด้วยว่าเทคโนโลยี OpenStack และ OpenShift น่าจะเริ่มถูกนำมาใช้งานในไทยในอีก 2-3 ปีข้างหน้า โดยธนาคารจะเป็นกลุ่มแรกๆ ที่ใช้งาน ซึ่งทั้ง OpenStack และ OpenShift สามารถนำมาใช้งานบนโซลูชันของ VMWare ได้ ประกอบกับกระบวนการ DevOps ของธนาคารยังคงอยู่บน VMWare

ดังนั้นในมุมของ TrueIDC ชื่อของ VMWare จะยังคงน่าเชื่อถือเช่นเดิม และดึงดูดลูกค้าได้ต่อไปในแง่ของความเข้ากันใน (compatible) ของ Technology Stack

alt="shutterstock_397319242"