Google ร่วมมือกับยูเอ็น นำ Big Data มาใช้ติดตามและรักษาสภาพแวดล้อมโลก

2018-07-17

Google ร่วมมือกับหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมของสหประชาชาติหรือ UN Environmental ภายใต้โครงการวัดผลกระทบของกิจกรรมมนุษย์ต่อระบบนิเวศน์ทั่วโลก โดยจะนำ Big Data มาใช้งานร่วมกับวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม

โครงการนี้จะให้ข้อมูลแบบเรียลไทม์กับองค์กรและประเทศให้เข้าถึงข้อมูลสำคัญเหล่านี้ได้ฟรี เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับการกำหนดนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหา และเปิดโอกาสให้ประเทศเกิดการพัฒนาได้อย่างยั่งยืน

ในระยะสั้น Google จะเน้นไปที่ระบบนิเวศน์ที่เกี่ยวข้องกับน้ำก่อน อย่างเช่นภูเขา, ป่า, หนอง/บึง, แม่น้ำ, พื้นน้ำแข็ง และทะเลสาบ โดย Google จะทำแผนที่ geospatial และข้อมูลบนระบบนิเวศน์เหล่านั้นโดยใช้เทคโนโลยีการคำนวณแบบขนานบนคลาวด์ และทำการสร้างภาพถ่ายดาวเทียมกับข้อมูลทางสถิติเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันและรักษาพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายระยะที่ยาวขึ้นของโครงการนี้จะเน้นไปที่การทำโครงการนี้ให้เป็นแพลตฟอร์มแบบโอเพ่นซอร์ส และจะใช้วิเคราะห์เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของยูเอ็น

ที่มา – UN Environment, Engadget

No Description
ภาพ Free-Photos/Pixabay (CC0 Creative Commons)