ผู้ผลิตยาในจีนแจ้งเตือน ผลิตยามีสารก่อมะเร็งปนเปื้อนกระทบยา Valsartan ในไทยผู้ผลิต 2 รายเรียกคืนแล้ว

2018-07-14

Zhejiang Huahai ผู้ผลิตส่วนประกอบยา (active pharmaceutical ingredient – API) พบการปนเปื้อนในยา Valsartan ว่าปนเปื้อนสาร N-nitrosodimethylamine (NDMA) ที่เป็นสารก่อมะเร็ง ทำให้ผู้ผลิตยาที่ใช้สารจากผู้ผลิตรายนี้ต้องเรียกคืนยา

ในไทยเองมีผู้ผลิตหรือนำเข้า Valsartan ทั้งหมด 7 ราย แต่ได้รับผลกระทบ 2 ราย คือ สีลมการแพทย์ และยูนีซัน ทางอย. ขอให้ผู้ป่วยที่ใช้ยาจากบริษัทดังกล่าวให้ส่งยาคืนสถานพยาบาลเพื่อทำลาย

ที่มา – สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, FDA

Topics: