SCB เปิดสาขาที่เซี่ยงไฮ้ ศูนย์กลาง FinTech ประเทศจีน ตั้งเป้าเชื่อมต่อเทคโนโลยีจีน

2018-07-13

ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดสาขาที่เซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ถือเป็นสาขาเต็มรูปแบบแห่งแรก (full branch) ของไทยพาณิชย์ในจีน หลังจากมีสำนักงานตัวแทน (representative office) ที่ปักกิ่งมาก่อนหน้านี้

เป้าหมายหลักของ SCB เซี่ยงไฮ้คือการเชื่อมต่อธุรกิจจีนที่ต้องการลงทุนในไทยและภูมิภาค CLMV และอำนวยความสะดวกให้ธุรกิจไทยที่ต้องการมาเปิดตลาดจีน (ยังรับเฉพาะลูกค้าธุรกิจ ไม่ให้บริการแก่รายย่อยทั่วไป) แต่อีกประเด็นที่น่าสนใจคือ สาขาเซี่ยงไฮ้จะเป็นตัวเชื่อมระหว่าง SCB กับธุรกิจ FinTech ในเซี่ยงไฮ้ เพื่อแสวงหาความร่วมมือทางเทคโนโลยี-ธุรกิจต่อไป

การที่เซี่ยงไฮ้เป็นศูนย์กลางของธุรกิจการเงินในจีน ทำให้มีบริษัท FinTech จำนวนมากตั้งอยู่ที่เซี่ยงไฮ้ตามไปด้วย ตัวอย่างบริษัท FinTech ในเซี่ยงไฮ้ได้แก่ Lufax บริการเงินกู้และการลงทุนออนไลน์ในเครือ Ping An Insurance, VFinance, Dianrong, Zhong An, ChinaPnR เป็นต้น

No Description

Topics: