Alphabet ตั้งบริษัทใหม่ Loon และ Wing แยกโครงการออกมาจากสังกัด X

2018-07-11

วันนี้ Alphabet ประกาศแยก Project Loon และ Project Wing ซึ่งเป็นโครงการทดลองภายใต้ X ออกมาเป็นอิสระในชื่อบริษัทว่า Loon และ Wing ตามลำดับ โดยทั้งสองบริษัทนี้จะขึ้นกับ Alphabet

โดยปกติแล้ว Alphabet มักจะแยกโครงการที่ประสบความสำเร็จแล้วออกจากสังกัด X เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทคล่องตัวมากยิ่งขึ้น โดยทั้งสองบริษัทนี้ก็จะยังคงดำเนินธุรกิจตามเป้าหมายของโครงการต่อไป โดย Loon มีเป้าหมายทำงานร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายเพื่อขยายการให้บริการอินเทอร์เน็ตกับผู้คนทั่วโลก ส่วน Wing เน้นพัฒนาระบบโดรนส่งของที่รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย และปลอดภัย

Loon จะมี Alastair Westgarth นั่งตำแหน่งซีอีโอของบริษัท ส่วน Wing จะมี James Ryan Burgess ดำรงตำแหน่งซีอีโอและ Adam Woodworth ดำรงตำแหน่งซีทีโอ ซึ่งสองบริษัทนี้จะถูกรวมไว้ในส่วนกลุ่มธุรกิจ Other Bets ของ Alphabet

สำหรับโครงการก่อนหน้าภายใต้ X ของ Alphabet ที่แยกออกมาเป็นบริษัทแล้วได้แก่ Verily บริษัทด้าน life science, Waymo บริษัทพัฒนารถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ, Chronicle บริษัทด้านความปลอดภัย เป็นต้น

ที่มา – X, The Moonshot Factory (Medium)

No Description
ภาพจาก Loon