Instagram Stories เพิ่มของเล่นใหม่ เปิดกล่อง ให้ผู้ชมส่งคำถามแล้วเจ้าของโพสต์เลือกมาตอบได้

2018-07-11

Instagram ประกาศเพิ่มลูกเล่นใหม่อีกแล้วใน Stories โดยคราวนี้เป็นสติกเกอร์แบบกล่องคำถามโต้ตอบ ซึ่งผู้โพสต์สามารถเปิดให้คนดูส่งคำถามมา แล้วคัดเลือกคำถาม จากนั้นก็ตอบกลับคำถามลงเป็นอีกโพสต์ใน Stories ให้ทุกคนเห็น โดยจะไม่แสดงว่าใครเป็นผู้ถามคำถามนั้น (วิธีการคล้าย ASKfm)

รูปแบบการถามตอบในหน้า Stories นี้ ไม่เหมือนกับ Direct เนื่องจากคำถาม-คำตอบจะสร้างโพสต์ใหม่ขึ้นมา ซึ่ง Instagram บอกว่าเป็นอีกวิธีที่ทำให้การสนทนาสนุกขึ้น และได้ใกล้ชิดกับเพื่อน ๆ มากขึ้น

สติกเกอร์กล่องคำถามนี้เริ่มเปิดให้ใช้งานแล้วใน Instagram เวอร์ชันล่าสุดทั้งบน iOS และ Android

ที่มา: Instagram

alt="Instagram"

Topics: