สหราชอาณาจักรเตรียมผลักดันกฎหมายบ้านสร้างใหม่ต้องมีที่ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าทุกหลัง

2018-07-09

รัฐบาลสหราชอาณาจักรเปิดเผยร่างกฎหมายในวันนี้ รายละเอียดเป็นเรื่องการกำหนดให้บ้านพักอาศัยที่ปลูกสร้างใหม่จะต้องมีที่ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าอยู่ในบ้านด้วย

ร่างดังกล่าวยังครอบคลุมถึงอาคารของผู้ประกอบการเชิงพาณิชย์ และเสาไฟฟ้าสาธารณะที่จะต้องเตรียมที่ชาร์จไฟให้รถยนต์ไฟฟ้าด้วย

ร่างกฎหมายนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการกำจัดรถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลให้หมดไปจากประเทศภายในปีะ 2040 อันเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการลดการปล่อยก๊าสคาร์บอนไดออกไซด์ที่สหราชอาณาจักรตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะลดลงให้ได้ 80% ภายในปี 2050 โดยคิดเป็นเปอร์เซ็นเทียบกับปริมาณการปล่อยก๊าซในปี 1990

ประเมินกันว่าหากร่างกฎหมายนี้ผ่านการเห็นชอบและประกาศใช้จริง มันจะช่วยกระตุ้นยอดขายให้กับผู้ผลิตอุปกรณ์ชาร์จไฟให้รถยนต์ไฟฟ้าได้มากถึง 400 ล้านปอนด์เลยทีเดียว

ที่มา – Engadget

No Description