The MOMENT หนังสั้นงานวิจัยที่เนื้อเรื่องเปลี่ยนได้ตามความคิดของผู้ชม

2018-07-08

Richard Ramchurn ผู้กำกับหนังและกำลังศึกษาปริญญาเอกจาก University of Nottingham ประเทศอังกฤษ ได้สร้างหนังสั้น 27 นาทีเพื่องานวิจัยชื่อเรื่องว่า The MOMENT หนังที่พิเศษกว่าเรื่องใดเพราะเนื้อเรื่องและตอนจบเปลี่ยนไปได้ตามความคิดของผู้ชม

เนื้อเรื่องของ The MOMENT นั้นก็เป็นเรื่องเดียวกับงานวิจัย เหตุการณ์ในหนังเป็นเรื่องด้านมืดของโลกในอนาคตซึ่งเป็นยุคที่คอมพิวเตอร์สามารถทำงานเชื่อมต่อกับสมองคนได้เป็นเรื่องปกติ แต่เนื้อเรื่องและตอนจบของเรื่องนั้นไม่มีอะไรตายตัว เพราะในระหว่างที่ผู้ชมนั่งดู The MOMENT โดยสวมเครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าสมองไปด้วย สัญญาณที่ถูกวัดได้จะถูกส่งต่อไปยังคอมพิวเตอร์เพื่อการตัดต่อด้วยซอฟต์แวร์ที่สร้างมาเป็นพิเศษ และตัดต่อเรื่องราวของหนังไปตามสัญญาณที่วัดได้นั้น

No Description

Ramchurn ใช้เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าสมอง MindWave ของบริษัท NeuroSky ในระหว่างที่ผู้ชมกำลังนั่งดู The MOMENT มันก็จะวัดคลื่นไฟฟ้าสมองเพื่อตีความว่าผู้ชมให้ความสนใจเนื้อหาในแต่ละช่วงของหนังมากน้อยอย่างไร ผลการวัดคลื่นไฟฟ้าสมองจะถูกส่งสัญญาณแบบไร้สายไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งซอฟต์แวร์ตัดต่อหนัง ซึ่งจะตัดต่อฉากเนื้อหาของ The MOMENT และเสียงประกอบหนัง แตกต่างกันไปตามสัญญาณคลื่นไฟฟ้าสมองของผู้ชมแต่ละคน (กรณีที่มีผู้ชมหลายคน จะมีเพียงคนเดียวที่สวม MindWave เพื่อ “กำกับหนังด้วยความคิด”)

Ramchurn ใช้วิธีการวัดคลื่นไฟฟ้าสมองเพื่อค้นหาว่าผู้ชมกำลังสนใจหนังในช่วงเวลาต่างๆ มาเป็นเกณฑ์ในการเลือกว่าในแต่ละจุดเปลี่ยนของหนังนั้นควรจะเลือกดำเนินเรื่องต่อไปในทิศทางใดจาก 3 แนวทางที่มีให้เลือก โดยเรื่องราวใน The MOMENT จะเล่าเรื่องสลับไปมาระหว่างตัวละครหลัก 2 ตัว (ซึ่งถูกเลือกโดยคลื่นไฟฟ้าสมองของผู้ชม) จากทั้งหมด 3 ตัวที่ Ramchurn วางเอาไว้

Ramchurn ต้องใช้ฟุตเตจหนังมากกว่าปกติ 3 เท่า และเสียงประกอบมากกว่าปกติ 6 เท่า เพื่อเตรียมไว้เป็นทางเลือกสำหรับผู้ชม The MOMENT ด้วยการตัดต่อเล่าเรื่องบนเส้นเรื่องที่แตกต่างกันไปได้มากมาย Ramchurn บอกว่าหนังเรื่องนี้มีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปได้มากมายถึง 101 ล้านล้านแบบ

ในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา Ramchurn ได้เปิดโอกาสให้ผู้คนในเข้าชม The MOMENT ในงาน “Sheffield Doc/Fest” ซึ่งเป็นงานฉายหนังสารคดีที่จัดขึ้นในสหราชอาณาจักร และลำดับถัดไป The MOMENT จะถูกนำไปฉายวันที่ 20 กรกฎาคมในงาน Bluedot 2018 ซึ่งจะจัดขึ้นที่ Cheshire

No Description

ที่มา – MIT Technology Review, University of Nottingham

Topics: