Apple Music มีจำนวนผู้ใช้งานแบบเสียเงินสูงกว่า Spotify แล้วในอเมริกา

2018-07-07

ก่อนต้องบอกว่าข้อมูลนี้ไม่ได้มาจากทั้งแอปเปิลและ Spotify แต่เป็นตัวเลขอ้างอิงของผู้จัดจำหน่ายเพลงรายใหญ่ในอเมริกา ซึ่งระบุว่าจำนวนผู้สมัครใช้งานแบบเสียเงินของ Apple Music สูงกว่า Spotify แล้ว ในพื้นที่อเมริกา (Apple Music ไม่มีตัวเลือกใช้ฟรี มีแต่เสียเงิน)

ข้อมูลจากผู้จัดจำหน่ายเพลงนั้นบอกว่าทั้งสองผู้ให้บริการมีผู้สมัครใช้งานแบบจ่ายเงินมากกว่า 20 ล้านคนทั้งคู่ แต่ตอนนี้ Apple Music มีจำนวนสูงกว่าเล็กน้อย

ตัวเลขผู้ใช้รวมทั่วโลกของ Apple Music ที่มีการเปิดเผยเป็นทางการล่าสุดคือ 50 ล้านคนทั่วโลก โดยรวมกลุ่มทดลองใช้งานฟรี 3 เดือนด้วย ส่วน Spotify มีผู้ใช้งานแบบเสียเงินทั่วโลก 75 ล้านคน ที่น่าสนใจคืออัตราการเติบโตของผู้ใช้ Apple Music ยังอยู่ในระดับที่สูงราว 4 ล้านคน เพิ่มขึ้นทุกเดือน ทำให้ Apple Music มีโอกาสแซง Spotify ได้ในภาพใหญ่

ที่มา: Apple Insider

alt="Apple Music"