ไมโครซอฟท์ชี้แจง เพิ่มฟอนต์ TH SarabunPSK สำหรับผู้ใช้ Office 365

2018-07-06

สืบเนื่องจากข่าวการรองรับการใช้งานชื่ออีเมลภาษาไทย ซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับฟอนต์ TH Sarabun ทางไมโครซอฟท์ได้ขอชี้แจงรายละเอียดให้กับสื่อมวลชน

โดยได้แก้ไขเนื้อหา จากเดิมที่ประกาศเพิ่ม TH Sarabun New ให้เป็นฟอนต์มาตรฐานใน Windows 10 เป็นการประกาศเพิ่ม TH SarabunPSK ให้เป็นฟอนต์มาตรฐานที่ใช้งานได้ใน Office 365

No Description

เนื้อหาข่าวประชาสัมพันธ์ใหม่

ไมโครซอฟท์ยังได้ประกาศว่าฟอนต์ Thai Sarabun PSK ซึ่งเป็นรูปแบบตัวอักษรประจำชาติไทยที่ถูกใช้งานโดยรัฐบาลและองค์กรภาคเอกชนต่างๆ ให้เป็นรูปแบบตัวอักษรมาตรฐานสามารถใช้ได้ใน Office 365 แล้ววันนี้

เกี่ยวกับฟอนต์สารบรรณ

“สารบรรณ” เป็นฟอนต์ประจำชาติไทยที่ถูกใช้งานโดยรัฐบาลและองค์กรภาคเอกชนต่างๆ โดยเป็นหนึ่งใน 13 แบบอักษรที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกับ SIPA (หรือ DEPA Thailand ในปัจจุบัน) เผยแพร่หลังจัดประกวดฟอนต์ที่ใช้ทดแทน Angsana New ซึ่งถูกออกแบบโดยบริษัทต่างประเทศ

ฟอนต์สารบรรณถูกออกแบบโดยคุณศุภกิจ เฉลิมลาภ ผู้ร่วมก่อตั้ง KATATRAD (กะทัดรัด) บริษัทดูแลโพสโปรดักชั่นฟอนต์แห่งแรกของกลุ่มบริษัท คัดสรร ดีมาก

ฟอนต์ทั้งคู่ต่างกันอย่างไร?

  • TH SarabunPSK เป็นฟอนต์ที่ได้ประกาศใช้อย่างเป็นทางการจากคณะรัฐมนตรี ถูกเผยแพร่ในปี 2550
  • TH Sarabun New เป็นฟอนต์รุ่นใหม่ที่ถูกปรับปรุงให้อ่านง่ายสบายตาขึ้น หลังจากพบว่าเมื่อใช้ฟอนต์ TH SarabunPSK มีการแสดงผลไม่คมชัดบนหน้าจอที่มีความละเอียดต่ำ ถูกเผยแพร่ในปี 2554

ทั้งนี้ TH Sarabun New สามารถนำมาใช้งานแทน TH SarabunPSK ได้ทันที เพราะหน้าตา ช่องไฟ ระยะบรรทัด และคุณสมบัติทางกายภาพของฟอนต์ทั้ง 2 รุ่นเหมือนกัน

ในทางปฏิบัติจึงควรใช้ฟอนต์ TH Sarabun New แทน TH SarabunPSK แต่สำหรับผู้ที่ต้องใช้งานตามราชกิจจานุเบกษาปี 2554 ก็สามารถใช้ฟอนต์ TH Sarabun PSK ได้โดยไม่มีปัญหา

ที่มา – อีเมลประชาสัมพันธ์ และ Microsoft Student Partners Thailand